ВХОД            Регистрация
ЗАМОЖНІСТЬ
Блог ведет Zamoznist Zamoznist Zamoznist
 
Блог ведет Zamoznist Zamoznist Zamoznist
в избранное

Роздуми про антропний принцип в контексті парадигми економічного мислення – 2

Початок статті.

продовження                                                                                                            

                                                                                    “Якщо хочеш змінини Світ, то зміни його гроші”

Природа людей і грошей.

1. Життя, за визначенням Фрідріха Енгельса,  є спосіб існування білкових тіл. В основі існування і функціонування живих структур лежить система забезпечення стабільності параметрів внутрішнього середовища – гомеостаз. Гомеостаз, на рівні відчуттів живих організмів сприймається як зона комфорту. При порушенні показників (параметрів) внутрішнього середовища живі структури відчувають різного степеню дискомфорт. Від “легкої стурбованості” і до нестерпного болю. Таким чином все живе існує (перебуває) в постійному пошукові зони комфорту – рухається до світла, тепла, вологи, солодкого – фото-; хемо-; термо-таксис.

2. “Ми народжені щоб бути щасливими!”.

Все людське життя протікає в пошуках щастя, як усвідомленого стану комфорту.

3. Кожна людина, при  народженні, отримує талант (генетично обумовлений набір здібностей) і два ресурси для його втілення. Це здоров’я(генетичного обумовлений запас вітальних сил) і час, що детермінований рівнем здоров’я.

Зауважемо що ці ресурси є кінечними. Тобто обмеженими або, іншими словами –  тлінними.

З перших днів свого життя людина витрачає (або інвестує) ці  тлінні ресурси в два нетлінних ресурси – знання та зв’язки.

Саме ці ресурси забезпечують поступове розширення зони комфорту людини в соціумі.

Біологічна кооперація, описана наукою як симбіоз – взаємодія і співжиття різних біологічних видів наприклад, паразита з носієм (господарем), в людському суспільстві має принципово інше значення. Це кооперація двох різностатевих осіб заради потомства і безбідної старості (а це вже економіка). Економічна модель безгрошового суспільства співпрацяу формі  взаємного кредитування продуктами та послугами, що існує тільки в межах сім’ї) яка, в людському суспільстві дуже швидко виходить на рівень біосоціальнийБіосоціальна кооперація за межами сім’ї розвивається до кооперації політичної. Мета? Об’єднання зусиль групи людей (партія) в боротьбі за доступ до обмежених ресурсів і більшої долі, при розподілі “суспільного пирога” – державного (в умовах суспільства демократичного) бюджету чи бюджетів нижчого рівня.

 

Кооперація за для розширення зони комфорту має декілька рівнів: біологічна кооперація на рівні “сім’я” – об’єднання зусиль і інтересів для появи потомства;

Феномен економічної кооперації на рівні “Сім’я” – це взаємне кредитування продуктами та послугами на базі злиття традицій двох родів – безгрошові економічні стосунки в елементарному  громадянському суспільстві. (кровні стосунки і довіра що на цьому грунтується).

Економічна кооперація за межами сім’ї характеризується падінням рівня довіри пропорційно до росту популяції – числа учасників. Саме цей феномен і породив ідею грошей – еквіваленту більш справедливого обміну товарами та послугами.

Сім’я в зовнішніх економічних стосунках виступає і обліковується як домогосподарство, а гроші впроваджуються в ці стосунки як елемент спрощення.

Вся еволюція грошей, це перехід від суб’єктивного в продуктовому обміні (цінність та вартість) до об’єктивного в товарному обміні (ціна).

Таким чином гроші, в економічно розвиненому суспільстві, виконують роль універсального, високоліквідного ресурсу, що сприяє більш справедливому обмінові ресурсами “Знання”; “Здоров’я” і “Час”.Таким чином   гроші – суспільний засіб спрощення економічних стосунків між людьми.

Головним товаром на ринку праці є знання. “Ресурс “знання”, як товар на ринку праці, продається в пакеті зі здоров’ям і часом. Цікавим є те, що переважно, купуючи “знання” працедавець платить “погодинно”!

З’язки, як ресурс, допомагають швидше і дешевше придбати або продати “ресурси інших людей”.

Гроші не матеріальні, а ідеальні

Одне з визначень грошей говорить, що гроші є суспільною домовленність що до платіжного засобу. Суспільна домовленість не може бути матеріальною, вона продукт людського розуму і є ідеальною. Відповідно гроші (ідея грошей) є ідеальними, а не матеріальними. Матеріальним є те, що можна за гроші купити.

Банкноти, грошові знаки, тощо є матеріальними носіями ідеї грошей, а номінал, вказаний на купюрі, визначає скільки суспільних благ (товарів чи послуг, доступних на ринку), може отримати пред’явник платіжного засобу.

Таким чином гроші слід вважати “ідеальним суспільним благом” і відповідно до них ставитись, розглядаючи їх роль у суспільстві на рівні мови і права.

Ідея грошей має велику суспільну цінність. Гроші – суспільний, багатофункційний засіб спрощення економічних стосунків між людьми.

Висновки:

      Мова, право і гроші – є ідеальним, культурним надбанням людей.

      Контроль за емісією грошей – справа суверена – носія Влади!

      Гроші мають бути нетлінним, високоліквідним ресурсом зі стабільною купівельною спроможністтю.

      Не можна довіряти володіння і управління банками, зокрема, і грошово-банківською системою суспільства людей, загалом, окремовзятому громадянинові!!!

Вище сказане підштовхує до формування сучасних вимог до грошово-кредитної системи держави, а саме:

      сучасна грошово-банківська система повинна бути у власності народу України – Суверена і носія Влади в Україні;

      Вона повинна бути автоматизованою цифровою платіжною системою;

      Вона має забезпечувати безперебійний цілодобовий (24х7) обіг платіжного засобу;

      Забезпечити Концентрацію всієї грошовою маси в одній, прозорій і безпечній системі;

      Виконувати автоматизовану фіскальну функцію;

      Мати функцію збирання, обробки і розповсюдження маркетінгової інформації для учасників ринку товарів та послуг;

      Мати функцію кредитора для автоматизованого кредитування споживачів і виробників товарів;

      Виконувати функцію пенсійно-страхового накопичення, зберігання і використання пенсійних заощаджень;

      Виконувати функцію автоматизованого розподілу суспільних благ в грошовому вираженні (еквіваленті).

Технічно ці проблеми вирішує Єдина цифрова фіскально-облікова платіжна система  (ЄЦФОПС) 

 
Просмотров:всего - 599
зарегистрированными - 9
друзьями автора - 7
гостями - 590
Участников обсуждения - 0
Высказались:в поддержку - 0
нейтральны - 0
против - 0
 

Комментарии


Комментирование этой статьи доступно только для подтвержденных пользователей

К этому сообщению не оставлено ни одного комментария

Отношение к автору:
 

Блог ведет Zamoznist Zamoznist Zamoznist© 2010 «Evolline».
© 2010 «Do100verno».

ЗАМОЖНІСТЬБЛОГ ГРОМАДСЬКОГО ОБЄДНАННЯ "ЗАМОЖНІСТЬ"Авторизация

Закрыть [X]
Логин:

  
Пароль:

  
Забыл пароль

 
Логин:     Пароль: