Просмотр записей по тегу «Украина»

[1]      «      1   ·   2   ·   3   ·   4   ·   5   ·   6   ·   7      »      [47]

crafts Школа ТЕХНОЛОГИИ и ВЫБОРА: пути решения проблем развития, ЭКОЛОГИЯ, здоровье, УСПЕХ, процветание... ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Распятый Булатов выброшен под Киевом:

"После продолжительных пыток лидер Автомайдана был вывезен и выброшен из автомобиля под Киевом.

Жестоко избитый Булатов был найден под Киевом. Одного из лидеров Автомайдана Дмитрия Булатов, который пропал на достаточно длительный срок, было найдено в четверг вечером, 30 января, в селе Вишенки Бориспольского района, что под Киевом.

Сам Дмитрий Булатов рассказал о том, что неизвестные его избивали, пытали, кроме того они отрезали мужчине ухо и даже распинали: у лидера Автомайдана проколы на руках, об этом информирует корреспондент ТСН.

Лидеру Автомайдана неизвестно, кто его похитил, однако он подчеркнул, что у мужчин был русский акцент." - Источник:

ИСТОЧНИК:

ПОНЯТИЯ, НОРМЫ ПРАВА, Спе-СлужБЫ

 

Источник - Конституция Украины:

"Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

ЗАПЛУТАЛСЯ БАТЬКА(вПодарок=8Мб)

"ТИХИЙ ДОН"? (ПОВТОР?)

Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності."

 

Комментарии (0) 11:26 | 31.01.2014

crafts Школа ТЕХНОЛОГИИ и ВЫБОРА: пути решения проблем развития, ЭКОЛОГИЯ, здоровье, УСПЕХ, процветание... БРАТСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ+Оккультность Узоров

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

СПАСИБО БРАТ:

Стаття 61. Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 62, відповідно до якого обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, див. в Рішенні Конституційного Суду № 12-рп/2011 від 20.10.2011}

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

Оккультность Узоров:

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.

Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

{Офіційне тлумачення статті 64 див. в Рішенні Конституційного Суду № 9-зп від 25.12.97}

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Комментарии (0) 17:20 | 29.01.2014

crafts Школа ТЕХНОЛОГИИ и ВЫБОРА: пути решения проблем развития, ЭКОЛОГИЯ, здоровье, УСПЕХ, процветание... ОБЛИК И ОБРАЗ "OFFLINE"

Источник - Конституция Украины:

"...

Стаття 5. Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Ураїні є народк. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 5 див. в Рішеннях Конституційного Суду № 6-рп/2005 від 05.10.2005, № 6-рп/2008 від 16.04.2008}

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 5 див. в Рішеннях Конституційного Суду № 6-рп/2005 від 05.10.2005, № 6-рп/2008 від 16.04.2008}
 О "РАКУШКАХ", ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ и о ГОЛОСЕ БОЖЬЕМ

Ніхто не може узурпувати державну владу.

{Офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 5 див. в Рішенні Конституційного Суду № 6-рп/2005 від 05.10.2005}

Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

 УКРАИНА - ЦЕНТР ЕВРОПЫ

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

ЧТО ЗНАЧИТ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ :

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання.

Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого.

 ? ФИКЦИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ


Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

{Офіційне тлумачення частини першої статті 55 див. в Рішенні Конституційного Суду № 9-зп від 25.12.97}

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ:

{Офіційне тлумачення частини другої статті 55 див. в Рішеннях Конституційного Суду № 6-зп від 25.11.97, № 19-рп/2011 від 14.12.2011}

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

ЭТО И ЕСТЬ - ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ :

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними."

Комментарии (0) 13:38 | 28.01.2014

crafts Школа ТЕХНОЛОГИИ и ВЫБОРА: пути решения проблем развития, ЭКОЛОГИЯ, здоровье, УСПЕХ, процветание... От НЕЗАВИСИМОСТИ к СВОБОДЕ

"Киевские суды арестовали 12 активистов с Грушевского

Киевские суды арестовали 12 активистов с Грушевского
Фото: Валерія Івашкіна / twitter.com/avramchuk_katya

Сегодня, 23:38

 
 
 
 

В прокуратуре Киева подчеркивают, что арестованные "обоснованно подозреваются в участии в массовых беспорядках"

Сегодня Святошинский и Деснянский районные суды Киева по результатам рассмотрения ходатайств следователей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 12 лицам, подозреваемым в массовых беспорядках на улице Грушевского и возле стадиона "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, пишет Лига. 

"По материалам следствия, указанные лица непосредственно принимали участие в массовых беспорядках возле стадиона "Динамо", которые сопровождались насилием, поджогами, сопротивлением представителям власти с применением оружия. Мужчины обоснованно подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 294 УК Украины - "массовые беспорядки", - сказано в сообщении прокуратуры.

Напомним, сегодня президент Украины Виктор Янукович подтвердил, что он накануне договорился с оппозицией, что после принятия в парламенте закона об амнистии для тех людей, которые задержаны в процессе акций в центре Киева, в том числе и радикальных, но которые не совершали тяжких преступлений, все будут освобождены.

Напомним, в четверг вечером прошел второй раунд переговоров президента Украины Виктора Януковича и участников правительственной рабочей группы по урегулированию политического кризиса с лидерами оппозиционных парламентских фракций. После переговоров лидеров оппозиции митингующие на улице Грушевского, где с воскресенья продолжается силовое противостояние с сотрудниками МВД, встретили свистом. Майдан отказался освободить улицу Грушевского на условиях власти и решил расширить подконтрольную ему территорию в центре Киева." Источник:

От Сяна до Дона:

Комментарии (0) 00:11 | 25.01.2014

crafts МоиПодручныеМатериалы От НЕЗАВИСИМОСТИ к СВОБОДЕ

Февраль

 

 

Прогноз на Февраль 2014

 

Прогноз на Февраль.

 

Переломный месяц, в котором наступит конфликт интересов: или Вы останетесь в старом мировоззрении либо Вы пойдёте в новое мировоззрение. В феврале Вам необходимо подняться и начать действовать, даже если Вам не хочется, и идти туда, куда ведут Ваши ощущения. При этом, можно сказать, что Вы будете это делать чуть ли не силовым методом и против своей личной воли, но с внутренним пониманием, что у Вас нет других вариантов.

Мужчины
Рубить с плеча, действовать быстро, задумываться мало, слушать себя, быть эффективным. Находить самые краткие пути решения вопросов и реализуя их, не жалеть и не испытывать чувства вины.

Женщины
Задача женщин в феврале, не вступая в конфликты и избегая столкновений "лоб в лоб", действовать, будто вода - обтекая препятствия двигаться в нужном направлении. Вам запрещено ругаться, злиться и конфликтовать, все ситуации нужно суметь пройти мягко. При этом хочу напомнить чем отличается подстраивание от гибкости. Подстраивание - это когда Вы делаете то, чего Вы не хотите, а гибкость - это когда Вы находите возможные варианты сделать то, что Вы запланировали. В феврале женщинам нельзя вступать в открытый конфликт, но необходимо двигаться в том направление, которое вы для себя выбрали, даже если прийдется ходить большими кругами.

Александр Палиенко.

 

http://www.apalienko.com/prognoz

 

Киевские суды арестовали 12 активистов с Грушевского

Киевские суды арестовали 12 активистов с Грушевского
Фото: twitter.com/avramchuk_katya

Сегодня, 23:38

 
 
 
 

В прокуратуре Киева подчеркивают, что арестованные "обоснованно подозреваются в участии в массовых беспорядках"

Сегодня Святошинский и Деснянский районные суды Киева по результатам рассмотрения ходатайств следователей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 12 лицам, подозреваемым в массовых беспорядках на улице Грушевского и возле стадиона "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, пишет Лига. 

"По материалам следствия, указанные лица непосредственно принимали участие в массовых беспорядках возле стадиона "Динамо", которые сопровождались насилием, поджогами, сопротивлением представителям власти с применением оружия. Мужчины обоснованно подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 294 УК Украины - "массовые беспорядки", - сказано в сообщении прокуратуры.

Напомним, сегодня президент Украины Виктор Янукович подтвердил, что он накануне договорился с оппозицией, что после принятия в парламенте закона об амнистии для тех людей, которые задержаны в процессе акций в центре Киева, в том числе и радикальных, но которые не совершали тяжких преступлений, все будут освобождены.

Напомним, в четверг вечером прошел второй раунд переговоров президента Украины Виктора Януковича и участников правительственной рабочей группы по урегулированию политического кризиса с лидерами оппозиционных парламентских фракций. После переговоров лидеров оппозиции митингующие на улице Грушевского, где с воскресенья продолжается силовое противостояние с сотрудниками МВД, встретили свистом. Майдан отказался освободить улицу Грушевского на условиях власти и решил расширить подконтрольную ему территорию в центре Киева.

Комментарии (0) 00:04 | 25.01.2014

sundina3 Пробуждение и гармония За страну нашу, за Украину!

О Боже! О Боже! Видишь, как черная мгла покрыла все страны, как пылают они в пожаре раздоров, как разгорается огонь войны и как кровавая бойня охватила Восток и Запад. Льётся кровь, простерлись мёртвые тела, и отрубленные головы брошены на полях сражений.

Господи! Господи! Сжалься над неведающими сими, воззри на них взглядом милосердия и прощения. Затуши сей огонь, чтобы рассеялись мрачные тучи, закрывающие небосклон, чтобы Солнце Сущего воссияло лучами примирения, чтобы мгла сия развеялась, и все страны озарились светом мира.

Господи! Вызволи их из пучины вражды, выведи их из сей непроницаемой мглы, возбуди привязанность между их сердцами и озари их очи светом мира и примирения.

Спаси их от бездонных пропастей войны и кровопролития! Освободи их от мрака заблуждения, сорви завесу с их глаз, просвети их сердца путеводным светом, поступай с ними по милости и милосердию Твоему, но не обрушь на их головы праведный гнев Твой, от коего содрогаются спины могущественных!

Господи! Воистину войны затянулись, бедствия возрастают, и всякое здание обратилось в руину.

Господи! Воистину, волнуются сердца,и потрясены души. Сжалься над бедными сими и не дай им совершить над собой то, что они умыслили!

Господи! В страны Свои пошли смиренные преданные души, чьи лица озарены лучами проведения, свободные от мирского, поминающие Тебя и распространяющие благоухание Твоей святости среди народов.

Господи! Укрепи их плечи, опояшь их чресла и воспламени их сердца знамениями Твоей величайшей любви. Господи! Истинно, они слабы, а Ты Властный, Могущий, они бессильны, а Ты помощник и Милосердный! Господи! Высоки волны на море возмущения, и вихри сии утихнут лишь через Твою безграничную благость, что объемлет все края.

Господи! Истинно души пребывают в глубоких ущельях страсти, и ничто не пробудит их, кроме дивной милости Твоей. Господи! Рассей мглу искушений, озари сердца светильником любви Твоей, через кою осветятся все страны. Утверди тех верующих, что, покинув страны свои, семьи и детей, пустились в странствие по чужим краям ради любви к Твоей красоте, распространения ароматов Твоих и объявления Твоих учений. Будь же спутником в их одиночестве, их помощником на чужбине. Устрани их горести, утешь их в заботах, подай им в их нуждах, утоли их жажду, исцели их болезнь, укроти огонь их тоски.

Воистину, Ты Благой, Податель милости и , воистину, Ты Сострадательный и Милосердный.

                               Абдул-Баха


Молитва за Україну                                                                                                                                                                                         Боже великий, єдиний,                                                                                                                                                                                            Нам Україну храни,                                                                                                                                                                                             Волі і світу промінням                                                                                                                                                                                        Ти її осіни.                                                                                                                                                                                                       Світлом науки і знання                                                                                                                                                                                   Нас, дітей, просвіти,                                                                                                                                                                                            В чистій любові до краю                                                                                                                                                                                        Ти нас, Боже, зрости.                                                                                                                                                                              Молимось, Боже єдиний,                                                                                                                                                                              Нам Україну храни,                                                                                                                                                                                           Всі свої ласки-щедроти                                                                                                                                                                                      Ти на люд наш зверни.                                                                                                                                                                                    Дай йому волю, дай йому долю,                                                                                                                                                                    Дай доброго світу,                                                                                                                                                                                     Щастя дай, Боже, народу                                                                                                                                                                                     І многая, многая літа.              

 Боже, Єдиний, Великий,                                                                                                                                                                          Неньку-Вкраїну храни,                                                                                                                                                                                    Волі та Правди промінням                                                                                                                                                                                 Ти її освіти.                                                                                                                                                                                                            Силою Знання                                                                                                                                                                                           Звичаю люд український зміцни.                                                                                                                                                                       В чистій любові до краю                                                                                                                                                                                    Ти нас, Боже, зрости.                                                                                                                                                                                      Молимось, Боже, Єдиний,                                                                                                                                                                       Неньку-Вкраїну храни,                                                                                                                                                                                      Всі Свої ласки-щедроти                                                                                                                                                                                        Ти на неї зверни.                                                                                                                                                                                              Дай людям Волю, дай людям Долю,                                                                                                                                                             Дай Доброго Світа, Щастя, дай, Боже,                                                                                                                                                    Здоров'я і многая, многая літа!

Комментарии (4) 13:31 | 23.01.2014

stspb Я люблю тебя, Жизнь! Браво, Украина!!!

Доброй ночи, коллеги. Поздравляю всех болельщиков, да и не болельщиков футбола тоже, с победой!!! Украина - Франция 2:0!!!!!

осталось пожелать только одного - до встречи в Бразилии!

БРАВО

Удачи, здоровья, Любви!

Станислав Тойсов

Комментарии (5) 23:42 | 15.11.2013

ys-ko ЗДРАВОСВІТ ЭМ-эволюция в сторону Добра - Спецпредложение для участников сети do100verno

"ЭМОЧКИ" для участников сети "do100verno":

0,5л  по 27 грн. - 10% (скидка для членов СТ "ЗДРАВОСВІТ", членов ВОО "Клуб органического земледелия" и участников локальной сети "Киев-3" региональной обменной системы "Банк времени" [bankvremeni.org]) = 24грн.

ВНИМАНИЕ: Для участников сети скидка составляет 20% . Розничная специальная цена в сети do100verno = 21,60 грн.

Разводить с водой в отношении 1:100....1:1000....1:2000 -  согласно РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, в зависимости от сферы использования и стоящих задач (зеленая наклейка на упаковке).

Примеры и практические советы по применению препарата "ЭМОЧКИ" в быту рассмотрим в следующем посте.

Будем ЗДРАВЫ и СЧАСТЛИВЫ, друзья!

Комментарии (9) 08:46 | 26.09.2013
[1]      «      1   ·   2   ·   3   ·   4   ·   5   ·   6   ·   7      »      [47]
 


 


© 2009-2016 «Do100verno».
Наши партнеры:

ФК «Маэстро»  work.ua
  Partnership production
Радио медианяня

Авторизация

Закрыть [X]
Логин:

  
Пароль:

  
Забыл пароль

 
Логин:     Пароль: